CÔNG TY CỔ PHẦN CONSTECH được thành lập cuối năm 2012. Constech ra đời là kết quả của một quá trình lâu dài tìm hiểu, nghiên cứu ứng dụng các công nghệ vật liệu mới vào đời sống thực tiễn, là kết quả của quá trình đúc kết kinh nghiệm của các cổ đông sáng lập – những tri thức đã gắn bó nhiều năm và tâm huyết với lĩnh vực công nghệ vật liệu thân thiện môi trường tại Việt Nam.

Nhờ có quá trình học hỏi kinh nghiệm sản xuất VLXD không nung ở các nước tiên tiến như Đức, Liên bang Nga, Thái Lan, Trung Quốc… từ những năm 2008-2009 và chuẩn bị tích lũy các nguồn lực một cách bài bản nên chỉ một thời gian ngắn sau khi tiến hành đầu tư, Constech tự hào trở thành nhà sản xuất gạch không nung xi măng cốt liệu...