Chúng tôi đã hợp tác và sử dụng gạch không nung Constech trên rất nhiều công trình lớn nhỏ. Qua quá trình thi công của đơn vị và đánh giá của khách hàng, chúng tôi rất hài lòng với loại gạch này. Công trình thi công nhanh, đẹp hơn so với gạch truyền thống.