CÔNG TY CỔ PHẦN CONSTECH

Địa chỉ: Khu đô thị Vạn Cát, Tích Sơn, Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Hotline: Mr Vũ: 0983652738 – Mrs Quỳnh: 0963923928

Email: contact@constech.com.vn

Website: constech.com.vn