Gạch không nung Constech bao gồm các loại gạch xây dựng, gạch lát vỉa hè, gạch tự chèn, gạch trang trí,… được sản xuất dựa trên công nghệ không nung đạt tiêu chuẩn về tỷ lệ cơ lý, độ hút và thấm nước cho phép.